Niedziela w Grodzisku
Wolny dzień legioniści poświęcili na wypoczynek i rozrywkę.
Zdjęcia autorstwa Zofii Szuster.