Wisła Kraków - Legia
Fotorealcja autorstwa Zofii Szuster.